Hypnose mod Angst

Når man har angst føles det ofte ubehageligt, uden man med sikkerhed ved hvorfor.

Man kan have uro i kroppen, hjertebanken og være anspændt m.m. Der er mange former for angst heriblandt forskellige forbier, generaliseret angst eller panikangst mv. Omkring 22% af alle mennesker oplever angst på et tidspunkt i deres liv.

Nogle mennesker er mere disponible for angst. Man kan tænke på det som en muskel, der er blevet trænet op i personligheden ved stærke følelsesladede situationer, der har medvirket til en overaktivitet eller en fejlkodning i sindet, som aktiveres hver gang en lignende situation opstår. Eller som en ophobet energi i kroppen der udløser angst. Derfor kan hypnose mod angst være en måde at forløse angsten i kroppen. Der er forskellige varianter og grader af angst og angst syptomer går igen ved alle psykiske sygdomme og det kan også sætte sig som fysiske symptomer. De mest almindelige former for angst er : Panikangst, Generaliseret angst, Sygdomsangst, Fobier, OCD og PTSD. 

Panikangst 

Ved panikangst opstår angsten meget pludseligt med hjertebanken, hurtig vejrtrækning. der kan også være en følelse af snurren og prikkende i fingrene og måske sortne for øjnene. Det kan virke meget voldsomt og som om der er noget fysisk galt. Meget ofte udvikler det sig også til en angst for angsten.

Generaliseret angst 

Det karakteristiske ved generaliseret angst er en mere konstant bekymring og ængstelse over hverdagsting. Bekymringen / angsten sætter sig ofte i kroppen som anspændthed, søvnbesvær eller måske hjertebanken. Mange er mere opmærksom på de fysiske symptomer som får dem til at gå til lægen og de psykiske bagvedliggende årsager kan derfor blive overset.

Sygdomsangst 

Sygdomsangst er blevet et stigende problem efter vores tid med Corona og alt det fokus der har været omkring sygdom og dødelighed . Tidliger blev det omtalt som hypokonder. Det er en angst der er rettet mod det at blive syg. Det er ofte en overdrevet opmærksomhed på kropslige fornemmelser der bliver overanalyseret og tolket som sygdomme især dødelige sygdomme. Derfor søger mennesker med sygdomsangst også ofte til lægen der tit konstatere at der ikke er noget galt. Det belastende ved denne lidelse er de mange bekymringer og tanker der omkredser sygdom og død.

Forbier 

Der er mange forskellige former for forbier og det karakteristiske ved forbier er angsten i forhold til bestemte situationer og ting. Det kan f.eks. være Flyskræk , højdeskræk, socialfobi, klaustrofobi som er angsten for lukkede rum. For bare at nævne nogle af de mange varianter. Der er dog først tale om en diagnose når symptomerne begrænser personen i sine udfoldelsesmuligheder. Symptomerne på forbierne kan intensiveres med andre belastende oplevelser i bagagen. Det kan nærmest virke som en ventil for underbevidstheden der lukker dampen ud når tingene er ved at koge over i ens system. Derfor ser jeg også tit at hvis personligheden er under et øget pres kan forbierne formere sig til andre ting som f.eks. angsten for at køre i tog, hunde, insekter, åbne pladser mm,

OCD 

Det karakteristiske ved OCD er tvangstanker og tvangshandlinger og det kan udvikle sig til tvangs mønstre og ritualer som personen er nød til at udføre i en frygt for at der ellers vil ske noget dårligt. Selvom man logisk set måske kan se det ikke er nødvendigt kan trangen være så stærk. Det er som om at OCD tendenserne forstærkes når mønsteret / tendens får lov til at styre. I behandlingen med OCD er det godt at benytte sig af den stærke mentalitet denne personlighed rumme og erstatte tankeprocesserne med positive tanker samtidig med at det følelsesmæssige mønster forløses.

PTSD

Er som regel en reaktion på en voldsom oplevelse som f.eks. krig, vold, ulykker eller andet. Gerne oplevelser hvor man ser døden i øjnene og personligheden føler sig så truet at nervesystemet ryger ud af kurs. Ved så stressbelastede oplevelser ske der en akut overlevelsesmekanisme i kroppen så nervesystemet nærmest sendes uden på tøjet og en eller flere sanser overaktiveres som f.eks.  lys, lyd og luge kan være ekstra sensitive. Ofte låser kroppen sig omkring denne farer så sanse systemet forbliver overaktive og det kan opleves som en konstant overstimulering der skaber uro og ubalance i personligheden. Ved behandlingen med PTSD arbejdes jeg således især med regulering af nervesystemet. Jeg har hjulpet mage af med disse symptomer og det er en befrielse at komme i balance med sig selv igen. Over årende har det kommet et begreb der hedder super sensitive  som en betegnelse af meget følsomme mennesker som nærmest er født med sanserne uden på kroppen. Som jeg ser det har fødslen eller noget kort tid efter fødslen sat sig som PTSD og det er det der gør dem super sensitive.

Angst behandling i København

Under angsten ligger der som regel en ophobet energi af undertrygte følelser som af en eller anden grund ikke har kunne udtrykkes det kan f.eks. være  vred, sorg, ensomhed.
I min Hypnose terapi mod angst forløser jeg disse følelser, som er fastlåst i angstmønstret. Ofte når jeg giver hypnoser kan jeg mærke hvor blokeringerne i kroppen har hobet sig op og derigennem forløse følelserne. Det er generelt utrolig behageligt at være i hypnose. Det kan være en følelsesladet oplevelse, hvor man ofte mærker sig selv på et dybere plan. Den energi man bruger på at tilbageholde eller undgå den bagvedlæggende følelse frigives under hypnosen. Efter hypnosen er man derfor som regel lettet og glad og kan få et boost af energi eller føle en større rummelighed og fred i sit sind. Hvis et traume ligger til grund for angsten kan man opleve en træthed og udmattelse efter terapien som en naturlig reaktion regulering af denne tilstand.  Det bedste resultat opnås hvis behandlingen foretages over flere gange så, det forankres i personligheden.

Ved første samtale giver jeg desuden forskellige øvelser, som samarbejder med hypnose behandlingen, og så man kognitivt kan afvikle angsten i sin hverdag og ændre mønsteret omkring angsten. Disse øvelser kan være gavnlige resten af livet.

Hypnose og angst går i korte træk ud på at forløse fastlåste følelser og træne sind og hjerne til at anvende andre ressourcer i de situationer, der tidligere har aktiveret angsten. Derfor er min hypnosemetode virkelig effektiv behandling mod angst og jeg har hjulpet utrolig mange med denne lidelse.  Jeg benytter primært en dyb form for hypnose, da jeg har god erfaring med det, men også hypno terapi mod angst kan være anvendeligt. Det er en kæmpe lettelse at frigøre sig fra de følelser der fastlåser og begrænser en. Du bliver mere dig selv når angsten ikke styre dig.

Tilbagemeldinger
Jeg har rigtig gode resultater med min behandlinger af angst. Idet jeg har hjulpet flere 100 mennesker. Her er et par af de mage taknemmelig tilbagemeldinger jeg har modtaget:

”Kære Matilde Jeg vil bare sige tak for den hjælp, du har givet mig. Jeg er blevet gift for tre uger siden, og jeg skrev og holdt en tale uden at opleve den panik, der før har holdt mig tilbage. Det var fuldkommen befriende og vidunderligt, og det giver mig så meget nyt mod på tilværelsen og følelsen af nye muligheder☺ Tusind tak for det! Knus, Gitte”*

”Hej Mathilde. Jeg var hos dig, hvor jeg fik hypnose mod højdeskræk. Jeg skulle på ferietur 2 dage efter. Jeg skriver til dig for at sige dig tak. Jeg havde en skøøøøn tur, nød alle fjeldsider og den smukke udsigt, jeg havde overhovedet ikke angst i maven. Jeg vedhæfter lige et foto, som beviser, det jeg siger – jeg havde aldrig turde stå på den udkigsplads. Mange hilsner Tove”*

Kontakt mig for at høre mere