Gruppesession

Jeg tilbyder gruppesessions i mange forskellige emner f.eks. stress, depression, angst, selvværd med flere. Gruppeforløbene kører over 5-6 session, og der er 4-6 på hvert hold.

Gruppesessions kan være lige så befordrende som enkelsessions, da man kan bruge andres erfaringer og refleksioner om problemstillingen. I den første del af sessionen taler vi om, hvordan det går, og hvordan der kan arbejdes med de emner, der påvirker den enkelte i gruppen. I den anden del af sessionen giver jeg en gruppehypnose, der omhandler de emner, som vi har talt om. Hvis der er emner, du ikke har lyst til at dele med gruppen, men du stadig gerne vil have med i hypnose, er det muligt at skrive det ned, så det kan komme med som en personlig besked til din underbevidsthed. Energien forstærkes i en gruppe, så det er en god måde at arbejde med sig selv på.

Gruppeforløb i flow og manifestering
Jeg tilbyder desuden gruppeforløb i flow og manifestering, hvor jeg underviser og giver øvelser i at skabe succes og vækst i dit liv. Også her er hver session bygget op af samtale/undervisning til at starte med og sluttes af med en fælles hypnose, hvor vi arbejder med at slippe begrænsende forestillinger og dermed åbne op for manifesteringen af de emner, der er oppe i gruppen. I dette forløb vil der også undervises teknikker til selvhypnose. I flow og manifesterings forløbene er grupper ekstra brugbare, idet energien kan forstærkes i en gruppe og dermed hjælper processen.

Der er visse krav for at kunne være med i gruppeforløb. Fx må du ikke have været psykotisk eller have haft nogen form for psykotiske oplevelser eller personlighedsforstyrrelse som f.eks. borderline, skizoid eller skizofren tendenser. Hvis det er tilfældet, skal du oplyse herom.

Holdene kan planlægges enten en gang om ugen eller hver anden uge eller en gang om måneden, afhængig af arbejdsemnet i gruppen. F.eks. tirsdage kl. 9.15 eller torsdag kl. 9.15. Der planlægges efter forløb på 4-6 gange.

Kontakt mig for at høre mere