Psykolog

Der kan være mange grunde til, at man har brug for psykolog hjælp. Fx kan det være utroligt givtigt at få ryddet op og slippe fortidens forviklinger.

Min psykologiske indgangsvinkel er en afbalancering af det mentale og det følelsesmæssige lag i personligheden. Det mentale er afgørende, fordi vores tanker former og styrer i høj grad styrer os. Og det følelsesmæssige, fordi det er følelserne, der holder os fast i forskellige mønstre og adfærd.

Hvis vi fx oplever traumatiske oplevelser kan det sætte sig i kroppen og nervesystemet som en blokering og komme til udtryk som angst, depression, søvnløshed, forbier med mere. Nogle gange forstærkes blokeringerne over tid så meget, at de bliver uhensigtsmæssige at leve med. Det er derfor vigtigt at forløse følelser og traumer, så vi kan bruge os selv bedre. Ubevidst kan der bruges ubeskriveligt mange kræfter på at holde blokerede følelser og traumatiske oplevelser nede. Erkendelsen kommer dog oftest først, når de forløses, idet det er som om der bliver meget mere plads i personligheden til andre følelser. Det viser sig som en større rummelighed, tolerance og balance i personligheden.

Traumatiske oplevelser kan være overfald, chok og tab med mere. For nogle kan selve fødslen opleves så traumatisk, at der udvikles en supersensitivitet fra starten af livet. Kendetegn er at nervesystemet blokeres ved et traume, og det kan have forskellige følger. Med mine mange års erfaring og arbejde med mennesker har jeg udarbejdet en terapi fokuseret på at genetablere nervesystemet og regulere de følelsesmæssige lag. Denne behandling er også effektiv til behandling af børn og unge med traumatiske oplevelser. Nu tidliger følelserne omkring traumet forløses nu bedrer er det. Læs mere om behandling af børn og unge.

Jeg kalder desuden min terapi for positiv terapi, fordi den er ressource orienteret og fremadrettet. Det er en sammensat terapiform som jeg har hentet til Hellerup fra udlandet. Der arbejdes både med fortid, nutid og fremtid.

Fortiden er vigtig, idet det er her vi har dannet os konklusioner om os selv, andre og livet generelt. Vores livserfaringer skaber således konklusioner der nogle gange kan være er bremsende for vores egen udvikling.

Nutiden er vigtig, idet den fortæller os, hvad der ikke fungerer for os, og hvad der skal laves om på.

Fremtiden er vigtig, fordi her er alle mulighederne gemt. Hvis vi på vores indre navigation plotter et realistisk mål ind, har vi en retning, som vi sammen kan finde vejen til.

Ud fra mine erfaring med den menneskelige psyke og min dybe interesse for udvikling har jeg sammensatte en værktøjskasse med en hel del redskaber og metoder der kan  bearbejder følelser og traumer.

Du kan således forvente at får forskellige øvelser og opgaver der fremmer din udviklingsproces. Mange af redskaberne og metoderne kan gavne dig resten af livet.

Tillige vil der arbejdes på at styrke selvværd og selvtillid så du kan skinne igennem med den du er og finde større glæde ved livet.

 Nu mere vores selv er knyttet til egoet og de følelsesmæssige belastninger nu mere bundet er vi

Des mere vi opløser egoets og følelsernes sammentrækning

Nu lettere forbindes vi med vores sjæls og opnår friheden og lyksaligheden

Lad mig vise dig vejen dertil 🙂

Efter min psykologuddannelse i Danmark og et 6 årig ophold i udlandet med fordybede i terapiens verden via uddannelser og kurser startede jeg min psykolog praksis i Hellerup. Udvikling og sundhed har altid interesseret mig. Min terapiform er således noget jeg selv har sammensat. Den er præget af spørgsmål, så du reflekterer over dit liv på nye måder. Terapien kan også indeholde vejledning og øvelser samt indsigt i sindet og dens mekanismer så du kan forholde dig anderledes til dig selv eller andre i forskellige situationer. Det er terapisamtaler, der bidrager til selvindsigt, erkendelse og fremdrift så du går styrket herfra. 🙂

Min Psykolog og hypnose praksis ligger i København, ydre Østerbro tæt på Hellerup station faktisk kun 5 minutters gang fra Hellerup station. Der er også gratis parkering på vejen. Det er således let at komme hertil, men hvis du foretrækker en online session kræver det blot, at du er et roligt sted med høretelefoner på, så kan jeg tilbyde dig terapien i dine egne omgivelser.

Kontakt mig for at høre mere

Mirakelbogen

Som et udviklingsredskab har jeg lavet denne bog hvor man systematisk skriver om sin egen udviklingsproces og de erkendelser man kommer frem til på denne vej. Bogen er lavet som en støtte til at holde sig selv på sporet i forhold til der hvor man ønsker at bevæge sig hen. Bogen kan købes hos mig og koster 150 kr. Det er også en gave hvis man kender en der gerne vil være mere bevidst om egen udvikling.